مشتری گرامی تا زمان افتتاح رسمی سفارش گذاری مقدور نمی باشد. جهت اطلاع به بخش اخبار مراجعه فرمایید
سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد
  • 1

  • امروزه زمان بیش از گذشته اهمیت یافته است و افراد برای کاهش وظایف غیر مرتبط مکانسیمهای متفاوتی را بکارمی‌گیرند. زیرا در شرایط امرزوی افزایش زمان مفید یکی از پارامترهایی است که موجب رشد افراد می‌شود.

    ترافیک دوری مسیرها، عدم دسترسی آسان خانواده به فروشگاه‌های بزرگ و ... موجب می‌گردد تا نیازهای روزمره یا روند اجباری داشته و تنوع محصوات را کاهش دهد یا برای دسترسی به تمرکز اجناس متنوع باید زمان، هزینه بیشتری بپردازید